EN
Menu

Služby, ktorými posunieme
vašu značku vyššie

ikona sluzby

Kreatívny koncept

ikona sluzby

Dostatok predstavivosti nám nechýba. Práve tú si kreatívny koncept vyžaduje. Bez neho môžete vo vodách internetu veľmi ľahko stroskotať a nik vás na opustenom ostrove už nenájde. Ak však budete mať výraznú vlajku, skvelé meno a zapamätateľnú komunikáciu, šanca na záchranu je veľká. Tak čo, vydáte sa v ústrety svojej cieľovej skupine spolu s nami?

Komu sme pomohli ?

  • Košice International Airport logo
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika logo
  • Deutsche telekom logo
  • Únia nevidiacich a slabozrakych Slovenska logo
  • Fpt Slovakia logo
  • Z košíc do sveta logo
  • Malý Gazda logo
Foto Head of Andrea Liszkai

Andrea Liszkai

Creative director

Kreatíva dáva značke hlas. Ak je tvorená so zreteľom na potreby cieľovej skupiny, prináša zapamätateľnosť a dôveryhodnosť, ktoré sú vo svete presýtenom informáciami a ponukami kľúčové.