Firemný reporting – od údajov k ziskom - Promiseo

Firemný reporting – od údajov k ziskom

V dnešnom svete plnom informácií patrí schopnosť spracovať, transformovať, analyzovať a vyhodnotiť údaje k najvýznamnejším prednostiam v biznise.

Vyhodnocujte firemné dáta a pretavte ich do príležitostí získať viac 

Firmy, ktoré pracujú s údajmi a v rámci svojej spoločnosti vyhodnocujú údaje prostredníctvom firemného reportingu majú kdispozícii: 

  • konkurenčnú výhodu 
  • kontrolu nad rôznymi aspektami riadenia firmy (cashflow, pracovné výkazy, výkonnosť zamestnancov,..) 
  • možnosť čo najefektívnejšie optimalizovať náklady na chod firmy  
  • realizovať rozhodnutia a vytvárať predpoklady postavené na vlastných údajoch.   

Čo je firemný reporting (Business Intelligence)? 

Moderne sa firemný reporting naýzva Business IntelligenceVyužíva softvér a služby na transformovanie údajov kzískaniu poznatkov, vďaka ktorým môžeturobiť strategické alebo taktické rozhodnutie.  

Business Intelligence nástroje pristupujú k dátam a analyzujú ich, aby neskôr mohli tieto údaje interpretovať prostredníctvom grafov, diagramov, máp a iných grafických prvkov užívateľom. 

Jedným z najpoužívanejších Business Intelligence nástrojov vhodných na firemný reporting je Microsoft Power BI.  

Firemný reporting od Promiseo 

Promiseo vám prináša jedinečnú možnosť rozbehnúť vo svojej firme vlastný reportingPostaráme sa o celé nastavenie reportingu od spracovania vstupných dát, cez ich transformáciu až po vytvorenie jednotlivých prehľadov, ktoré spĺňajú vaše požiadavky.  

Neváhajte a získajte rýchle firemné prehľady, ktoré nakopnú váš biznis a pomôžu vám rýchlo vyhodnocovať nastavené kľúčové výkonnostné identifikátory (KPI)Súčasťou vyhodnocovania je aj zaškolenie, ako report používať, na aké údaje sa sústrediť, ako ho aktualizovať.  

Využite údaje, ktoré vo vašej firme máte. Kontaktujte nás a spoločnými silami pripravíme firemný reporting aj vašej spoločnosti.

Vyskúšajte si interaktívny vzorový report na tomto odkaze.

 

Máte záujem o túto službu ?