Späť na všetky projekty

Zmena názvu Hutníckej fakulty na FMMR a jej online riešenie

#performance
Klient Technická Univerzita v Košiciach

Výzva

Zaujať možných uchádzačov o štúdium, odpropagovať výsledky fakulty a získať čo najviac prihlášok na štúdium.

Riešenie

Kampane s videom, novou grafikou a širokým cielením aj reklamné plochy v obchoďákoch.

Výsledok

360% medziročný nárast počtu prihlášok

Chcem s vami spolupracovať Späť na všetky projekty