Späť na všetky projekty

Rozprávkové Vianoce s innogy

#grafika, #kreatíva, #performance, #video
Klient VSE

Výzva

Naším cieľom bolo pripraviť vianočnú online kampaň zameranú na zber leadov.

Riešenie

Bezstresové vianočné počúvanie na každý predvianočný deň a súťaž o spoločenkú hru.

Výsledok

získať skoro 5000 mailových adries

zabaviť ľudí

získať pozitívne ohlasy na sociálnych sieťach

innogy postaviť do pozície značky, ktorá ľuďom spríjemňuje naozaj každú chvíľu

Chcem s vami spolupracovať Späť na všetky projekty