Rebranding loga Z Košíc do sveta | Promiseo

Rebranding loga Z Košíc do sveta

Letisko Košice, projekt Z Košíc do sveta

Projekt letiska Košice zameraný na edukovanie, zdieľanie výhodných cien leteniek a združovanie milovníkov cestovania potreboval novú tvár.

Výzva

Základnou požiadavkou bolo vytvorenie nového loga, ktoré bude pôsobiť fresh a na prvý pohľad bude jasné, že súvisí s lietaním.

Riešenie

Unikátny font, špecifická farebnosť a lietadlo.

Naša stratégia

Ako základ nového loga sme zvolili unikátny ručne písaný font vytvorený špeciálne pre tento projekt.

Do návrhu sme vsadili aj lietadlo či jeho trajektórie, ktoré odzrkadľujú myšlienku cestovania.

Výber farieb je prispôsobený farebnosti letiska Košice, aby bolo na prvý pohľad jasné prepojenie.

Čo sa nám podarilo

●   vytvoriť graficky pútavé a funkčné logo, ktoré je použiteľné v online, ale aj v printe či iných offline komunikáciách

Zaujala vás táto case study? Pripravíme pre vás riešenie na mieru pre vaše potreby.
PRÁCA, KTORÚ ROBÍME NÁS MIMORIADNE TEŠÍ.

Veríme, že to bolo vidieť aj pri tomto projekte. Ak máte ešte chvíľku čas, pozrite si aj tie ďalšie. Sú rovnako zaujímavé.