Späť na všetky projekty

Rebranding loga Z Košíc do sveta

#grafika, #kreatíva
Klient Z košíc do sveta

Výzva

Základnou požiadavkou bolo vytvorenie nového loga, ktoré bude pôsobiť fresh a na prvý pohľad bude jasné, že súvisí s lietaním.

Riešenie

Unikátny font, špecifická farebnosť a lietadlo.

Výsledok

vytvoriť graficky pútavé a funkčné logo, ktoré je použiteľné v online, ale aj v printe či iných offline komunikáciách

Chcem s vami spolupracovať Späť na všetky projekty