EN
Menu

Zmena výhry v propagačnej a reklamnej súťaži „Vyhraj iPhone na READYCON“

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr do 20.11.2023 t.j. jeden pracovný deň pred dňom žrebovania, a to formou oznámenia o zmene výhry.

K dnešnému dňu je predmet výhry nezmenený.