EN
Menu

Znenie štatútu propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj iPhone na READYCON“

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke Organizátora

Informácie o zmene štatútu/podmienok súťaže sú k dnešnému dátumu nezmenené.