EN
Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů při zapojení se do propagační a reklamní soutěže „Vyhraj iPhone na READYCON“

Účastí v soutěži uděluji správci Promiseo s.r.o., se sídlem: Jesenského 1601/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 930 747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl: Sro, vložka č.: 24315/V a správci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., so sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová zn. 3787 podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem: marketingové účely Organizátora a Partnera soutěže, tj. nabízení produktů a služeb a zasílání informací o marketingových kampaních Organizátora a Partnera, za účelem zasílání obchodních nabídek informací o jakýchkoli produktech nebo službách, včetně newsletterů nebo jiných reklamních či marketingových materiálů, elektronickou poštou.

Hlavním účelem daného informačního systému je marketing Organizátora a Partnera v rozsahu osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, název školy a města.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle, který uděluji na dobu 2 let ode dne jeho udělení. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje mechanicky zlikvidovány (skartovány) a nebudou dále zpracovávány v žádné databázi.

Před udělením souhlasu jsem byl/a informován/a o následujících skutečnostech:

Jako subjekt údajů mohu kdykoli uplatnit své právo na odvolání souhlasu, a to i před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, a to následujícími způsoby:

  1. na základě e-mailové žádosti zaslané na adresu viktoria.margitova@promiseo.com.
  2. telefonicky nebo
  3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla správce s textem „GDPR – odvolání souhlasu“ na obálce.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů, včetně uplatnění vašich práv podle Nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, Viktória Margitová, kontaktní údaje – email: viktoria.margitova@promiseo.com.