Webová analytika - sledujte správanie zákazníkov webu | Promiseo

Webová analytika

Bez kvalitnej analýzy sa marketingové aktivity robia ťažko. Práve preto je dôsledná analýza webu hneď na úvod kľúčovou aktivitou. Vďaka nej dokážeme lepšie vyhodnotiť a pripraviť rôzne marketingové nástroje, ktoré vám pomôžu zlepšiť biznis a odozvu potenciálnych zákazníkov na vaše online prostredie.

Bezchybné zbieranie dát

V Promiseu začíname práve zberom dát z webu. Následne analýza dát nám potom vždy lepšie napovie, v ktorej oblasti sa ešte dá web vylepšovať. Bezchybné zbieranie dát je kľúčové, aby výsledné dáta neboli skreslené. Zahŕňa v sebe rôzne meracie nástroje, nástroje na zber dát a ich následnú analýzu a rôzne vyhodnocovacie nástroje. Napríklad, koľko ľudí na web prišlo, koľko návštev bolo unikátnych, ako sa návštevníci na web dostali a pod. Tieto informácie sprehľadnia funkciu vášho webu a odhalia jeho slabé stránky.

Ako to funguje

K najznámejším službám, ktoré poskytujú webovú analytiku patrí služba Google Analytics využívaná aj u nás v Promiseu. Ak si objednáte služby webovej analytiky, máte na výber veľké množstvo nástrojov na analýzu vášho webu: prehľady v reálnom čase, vytváranie a analýza segmentov, rozhranie API, analýza stránky a jej rýchlosti a pod. Vďaka službe Google Analytics môžete svoj web prispôsobiť tak, aby boli používatelia maximálne spokojní.

Máte záujem o túto službu ?