PR - Public relations | Promiseo

PR – Public Relations

PR alebo Public Relations (vzťahy s verejnosťou) sa oproti bežnej marketingovej komunikácii snaží splniť dlhodobé ciele vašej firmy. Zlepšuje komunikáciu medzi zamestnancami a zákazníkmi, ale pôsobí aj na širokú verejnosť. PR sa snaží predchádzať úpadku reputácie spoločnosti a udržiavať morálny kredit zamestnancov, a to aj v krízových situáciách.

Aké typy PR existujú?

PR môže cieliť na rôzne publikum. Preto existujú tri typy: PR pre vnútorné vzťahy s verejnosťou (zamestnanci a firemné kultúra), PR pre vonkajšie vzťahy s verejnosťou (podpora marketingových aktivít a budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s verejnosťou) a PR pre kooperatívne vzťahy s verejnosťou (spoločné aktivity lokálnych firiem). S vhodným výberom PR aktivít vám v Promiseu radi pomôžeme.

PR pre krízové situácie aj informovanie

Okrem komunikácie na sociálnych sieťach je základom PR aj rozvíjanie vzťahov s verejnosťou a poskytovanie rôznych informácií, ktoré v konečnom dôsledku môžu vašej firme pomôcť osloviť nových zákazníkov a udržať si tých stálych. Ak sa však naskytne situácia, v ktorej musíte čeliť nepriaznivým podmienkam, PR je vhodným nástrojom na komunikáciu s verejnosťou alebo médiami.

Máte záujem o túto službu ?