PPC Kampane - presné zacielenie vašich zákazníkov | Promiseo

PPC kampane

Platíte za kliknutie, nie za zobrazenie! Prevedenie týchto kampaní je rôzne, od reklám vo vyhľadávačoch cez bannery na weboch až po videá na YouTube. Vždy sa zobrazia tej správnej cieľovej skupine a vy tak presne viete, koľko ste minuli a koľko ľudí to zaujalo.

Čo je to PPC

Reklamný systém PPC funguje na princípe ponúkania cien za kliknutie na reklamu (Pay Per Click). Najčastejšie využívaným systémom je Google Ads, ktorý ponúka inzerciu v podobe vyhľadávania, bannerovej reklamy či videoreklamy.

Aké výhody má PPC

Asi najvýraznejšou výhodou používania PPC reklamných systémov je možnosť ich optimalizácie na základe dát, ktoré získavame pomocou meracích kódov. Takáto optimalizácia sa následne odrazí v zlepšení návratnosti investícií, náraste tržieb a spokojnosti zákazníka. Presnejšie cielenie znamená, že reklama bude zobrazovaná iba určitej cieľovej skupine, mestu, oblasti a pod. Zobrazenie reklamy v určitý časový úsek dňa, kedy je najväčšia pravdepodobnosť úspešnosti kampane, má zas na starosti plánovanie kampaní.

Ako funguje PPC

PPC má za úlohu cieliť iba na relevantných používateľov, ktorí hľadajú vaše služby a vďaka tomu môže zasiahnuť používateľov veľmi blízko pri nákupnom rozhodovaní. Dobre nastavené PPC môže prilákať nových návštevníkov web, zvýšiť online predaj, počet telefonátov či vyplnených formulárov alebo povzbudiť zákazníkov, aby sa k vám opäť vrátili.

Formáty

Medzi najdôležitejšie PPC systémy na Slovensku patrí AdWords a Etarget. V súčasnosti je silným nástrojom aj Facebook a jeho ponuka PPC reklamy. Samotné PPC systémy poskytujú aj ďalšie dve najväčšie spoločnosti v oblasti vyhľadávania, Yahoo a Microsoft.

Kedy je vhodné využívať PPC

Vzhľadom na tvárnosť PPC reklamy by mala byť súčasťou marketingovej stratégie každého biznisu. Pred začatím samotnej inzercie ja ale potrebné, aby zákazník mal funkčnú webovú stránku, správne vložené meracie kódy a jasne stanové ciele, ktoré očakáva od reklamy.

Čo to môže priniesť

Hlavným cieľom reklamy je priviesť na web čo najrelevantnejšie publikum a zároveň získať čo najvyšší počet konverzií, teda vopred určený cieľov. V prípade e-shopu to bude nákup tovaru, v prípade hotela odoslaná rezervácia pobytu. Pri propagácii služieb sa často využíva dopytový formulár či reklama s možnosťou priameho kontaktu prostredníctvom telefonického hovoru.

Máte záujem o túto službu ?