Performance kampaň pre eshop Estilofina na českom trhu | Promiseo

Performance kampaň pre eshop Estilofina na českom trhu

Estilofina

Internetový obchod s ponukou dizajnového nábytku pôsobiaci na slovenskom a českom trhu nás požiadal o efektívnu performance kampaň. Keďže tento nábytkový segment je extrémne konkurenčný a presýtený hlavne veľkými hráčmi (ASKO, JYSK, IKEA, Kika), v našej stratégii sme využili všetky dostupné nástroje pre zvýšenie obratu eshopu. A uspeli sme.

Výzva

Naším cieľom bolo zlepšenie výnosnosti kampaní a obratov eshopu primárne na českom trhu. Hlavným KPI bolo zvýšenie návratnosti (ROI/ROAS alebo akákoľvek iná podobná metrika).

Riešenie

Dôkladný audit, Google shopping, smartbidding a pokročilá optimalizácia.

Naša stratégia

Všetky existujúce kampane klienta prešli rozsiahlym auditom.

Navrhla sa nová štruktúra a rozdelenie financií medzi jednotlivé kampane.

Nasledovalo kompletné nastavenie kampaní Google shopping a implementácia smartbiddingu.

A pokračovali sme postupnou pokročilou optimalizáciou kampaní s cieľom zlepšovať výsledky.

Čo sa nám podarilo

●   pôvodne stratové kampane sme už počas prvého mesiaca dostali do kladnej návratnosti

●   dostali sme sa z 1-2 objednávok za mesiac (pred prebratím správy) na 71 objednávok za mesiac (po troch mesiacoch našej spolupráce)

●   samozrejme, postupne dochádzalo aj k navyšovaniu rozpočtov, keďže klient videl, že to prináša množstvo objednávok

●   mesiac pred naším prebratím boli 2 objenávky za 35 000 czk inestovaných do reklamy

●   tri mesiace po prebrati kampaní do našej správy sme za 73 000 czk priniesli 73 objednávok v hodnote 614 000 czk

 

Ako sme dokázali prinášať klientovi stále viac a viac objednávok? Pozrite si našu case study:

Zaujala vás táto case study? Pripravíme pre vás riešenie na mieru pre vaše potreby.
PRÁCA, KTORÚ ROBÍME NÁS MIMORIADNE TEŠÍ.

Veríme, že to bolo vidieť aj pri tomto projekte. Ak máte ešte chvíľku čas, pozrite si aj tie ďalšie. Sú rovnako zaujímavé.