Konverzný pomer

Optimalizácia konverzného pomeru

konverzny pomer logo

Conversion Rate Optimisation (optimalizácia konverzného pomeru) je veda venujúca sa zvýšeniu pomeru zákazník : návštevník. Ak má váš web vysokú návštevnosť, napr. zo SEO, ktorá vám však negeneruje zákazky (konverzie), je potrebné web zoptimalizovať. Väčšina CRO (Conversion Rate Optimisation) sa vykonáva pomocou testovania a vyhodnocovania, sú však aj niektoré zásadné predpoklady, ktoré by Váš web mal spĺňať.

konverzný pomer

CRO od Promiseo

Nechajte si u nás v Promiseo zoptimalizovať stránku aj pre návštevníkov!

  1. Pripravíme kompletný report na základe A/B testingu.
  2. Zabezpečíme správne nástroje na testovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie.
  3. Odporučíme vám zmeny vzhľadu stránky, pridanie funkcionalít alebo iné potrebné zmeny.
  4. Pripravíme vám nástroje, ktorými si tieto funkcie budete vedieť sledovať samy a na základe ktorých dokážete svojim zamestnancom poskytnúť školenie optimalizácie konverzného pomeru.

Kontaktujte nás!

Prihláste sa na odber noviniek.